График (Lyulin)

За да запазите място за групово занимание, направете резервация онлайн. Правила за резервиране на групово занимание >>

To ensure your group lesson spot, make a reservation online. Group classes reservation rules >>

Изчистете филтрите »
« Март »
« 26.2.2024 г. до 3.3.2024 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30-19:20

Kickboxing

Boxing zone

19:00-19:50

Functional training

Functional zone

19:30-20:20

Functional training (FSC Training)

Boxing zone

19:30-20:20

Studio 1

18:30-19:20

Step Aerobics

Studio 1

19:00-19:50

Condition training

Functional zone

19:30-20:20

Boxing

Boxing zone

19:30-20:20

STRONG Nation

Studio 1

18:30-19:20

Zumba

Studio 1

19:00-19:50

Functional training

Functional zone

19:30-20:20

Studio 1

18:30-19:20

Step Aerobics

Studio 1

19:00-19:50

Condition training

Functional zone

19:30-20:20

Functional training (FSC Training)

Boxing zone

19:30-20:20

STRONG Nation

Studio 1

18:30-19:20

Zumba

Studio 1

19:00-19:50

Functional training

Functional zone

19:30-20:20

Boxing

Boxing zone

19:30-20:20

Studio 1

11:00-11:50

STRONG Nation

Studio 1

12:00-12:50

Mobility

Studio 1

18:30-19:20

Step Aerobics

Studio 1

← →